Dnes je sobota, 13.august 2022, meniny má: Ľubomír
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Meniť Trestný poriadok pre zohľadnenie prítomnosť detí pri zatýkaniach a domových prehliadkach nie je potrebné

august 04, 2022 - 14:37
Návrh poslankýň na šetrnejšie vykonávanie úkonov trestného konania v prítomnosti detí môže byť podľa rezortu spravodlivosti v určitých prípadoch kontraproduktívny, pretože bude klásť dodatočné požiadavky na výkon orgánov činných trestnom konaní.
Foto: 

Ministerstvo spravodlivosti SR nesúhlasí s návrhom, aby sa v rámci prihliadania na práva detí prítomných pri zadržiavaní a zatýkaní osôb alebo pri domových prehliadkach menil Trestný poriadok. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu k návrhu novely zákona Trestného poriadku, ktorú navrhli koaličná poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) a nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková. Podľa predkladateliek by sa predmetné úkony za prítomnosti detí mali vykonávať šetrnejšie, pričom cieľom je eliminovať psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby alebo pri domovej prehliadke.

Ministerstvo v tejto súvislosti poukazuje na súčasné znenie Trestného poriadku, podľa ktorého „do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie“. Trestný poriadok tak podľa rezortu už v súčasnosti pozná zásadu zdržanlivosti a primeranosti. „Predmetná zásada sa netýka len obvineného alebo osoby, voči ktorej je úkon trestného konania vedený, ale aj akejkoľvek inej osoby akýmkoľvek spôsobom zúčastnenej na trestnom konaní vrátane všetkých úkonov vykonávaných v trestnom konaní," pripomína ministerstvo. Normovanie osobitného postupu vo vzťahu k maloletým preto rezort nepovažuje za vhodné a môže byť podľa neho v určitých prípadoch kontraproduktívne, pretože bude klásť dodatočné požiadavky na výkon úkonov orgánov činných trestnom konaní, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť iné oprávnené záujmy alebo môžu zmariť účel týchto úkonov a tým aj naplnenie účelu trestného konania.

Ministerstvo ďalej konštatuje, že zatýkanie osôb, zadržanie osôb a domové prehliadky sa týkajú prevažne osôb, ktoré sú podozrivé alebo obvinené z trestnej činnosti a častokrát ide o prvotné úkony trestného konania, ktoré sa vykonávajú v situácii, pri ktorej je zvýšené bezpečnostné riziko, či už s ohľadom na trestnú činnosť, ktorá sa nimi odhaľuje a dokumentuje alebo s ohľadom na osobu páchateľa. „Takéto osoby môžu byť ozbrojené, klásť aktívny odpor alebo sa pokúšajú o útek. V takýchto prípadoch záujem na ochrane života a zdravia zasahujúceho policajta stojí nad záujmom na ochrane dieťaťa pred potencionálnym vznikom traumy," zdôrazňuje rezort.

Ministerstvo takisto poukazuje na to, že aj dieťa môže byť páchateľom trestného činu alebo činu inak trestného, ktorého sa zaisťovacie úkony týkajú. „Ministerstvo spravodlivosti má za to, že problém, ktorý sa snaží poslanecký návrh riešiť, by sa mal riešiť primárne na podzákonnej úrovni a to vhodným nastavením postupov policajných orgánov, adekvátnou vnútornou kontrolou a dôslednou erudíciou policajtov vykonávajúcich predmetné úkony," uviedol rezort. Dodal, že na to, aby určené orgány vykonávali zaisťovacie úkony spôsobom, ktorý je dostatočne šetrný k osobám prítomným pri ich výkone a ktoré nie sú objektom týchto úkonov, nie je potrebné novelizovať Trestný poriadok, ale je potrebné apelovať a snažiť sa zmeniť zmýšľanie ľudí a orgánov, ktorí tieto úkony vykonávajú.

- - Inzercia - -